Assalamualaikum...

Assalamualaikum...

Tuesday, 13 December 2011

TAYAMMUM

FEQAH 2 : TAYAMMUM


PENGERTIAN TAYAMMUM

Maksud tayammum : Menyapu debu tanah yang suci kemuka dan kedua belah tangan dengan syarat-syarat tertentu.

  • HUKUM TAYAMMUM

Wajib ketika terhalang daripada wudu' dan mandi hadas.

  • WAKTU TAYAMMUM
Ketika tidak mempunyai air atau apabila uzur menggunakan air.

           
Firman Allah S.W.T(Surah An-Nisa': 43) maksudnya :
     ...kemudian kamu tidak mendapat air, hendaklah kamu bertayammum dengan debu tanah yang suci.

RUKUN BERTAYAMMUM

  1. Niat.
   

     2. Menyapu muka.

   

     3. menyapu kedua-dua belah tangan.
   
      4. Tertib.

   

PERKARA-PERKARA YANG MEMBATALKAN TAYAMMUM

  1. Apabila berlaku perkara yang membatalkan wudu' atau terdapat air.
   

   2. Hilangnya keuzuran atau murtad.

   

No comments:

Post a Comment