Assalamualaikum...

Assalamualaikum...

Thursday, 15 December 2011

SOLAT

SOLAT


  

PENGERTIAN SOLAT

 • Solat ialah beberapa perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam.
HUKUM SOLAT
 • Hukum solat adalah fardu ain.
 • Ia difardukan malam israk dan mikraj
Baca dan fahamkan.
 1. Solat dapat mencegah daripada kemungkaran.
 2. Solat membawa kepada perpaduan manusia.
 3. Orang Islam solat lima kali sehari semalam.
 4. Orang yang solat sentiasa patuh kepada perintah Allah S.W.T.
RUKUN SOLAT
 1. Berdiri betul.
 2. niat.
 3. takbirratul ikhram
 4. Membaca Al-Fatihah.
 5. Rukuk.
 6. I'tidal.
 7. Sujud.
 8. Duduk antara dua sujud.
 9. Duduk tahyat akhir.
 10. Membaca tahyat akhir.
 11. Membaca solat keatas nabi.
 12. Salam yang pertama.
 13. Tertib.
PERKARA YANG MEMBATALKAN SOLAT
 1. Berkata dengan sangaja.
 2. bergerak tiga kali berturut-turut.
 3. Berhadas kecil atau besar.
 4. Terbuka aurat.
 5. Berubah niat.
 6. Berpaling dari kiblat.
 7. Makan atau minum.
 8. Murtad.
Tuesday, 13 December 2011

TAYAMMUM

FEQAH 2 : TAYAMMUM


PENGERTIAN TAYAMMUM

Maksud tayammum : Menyapu debu tanah yang suci kemuka dan kedua belah tangan dengan syarat-syarat tertentu.

 • HUKUM TAYAMMUM

Wajib ketika terhalang daripada wudu' dan mandi hadas.

 • WAKTU TAYAMMUM
Ketika tidak mempunyai air atau apabila uzur menggunakan air.

           
Firman Allah S.W.T(Surah An-Nisa': 43) maksudnya :
     ...kemudian kamu tidak mendapat air, hendaklah kamu bertayammum dengan debu tanah yang suci.

RUKUN BERTAYAMMUM

 1. Niat.
   

     2. Menyapu muka.

   

     3. menyapu kedua-dua belah tangan.
   
      4. Tertib.

   

PERKARA-PERKARA YANG MEMBATALKAN TAYAMMUM

 1. Apabila berlaku perkara yang membatalkan wudu' atau terdapat air.
   

   2. Hilangnya keuzuran atau murtad.

   

Sunday, 27 November 2011

NAJIS

FEQAH : NAJIS


   


PENGERTIAN NAJIS
Menurut bahasa : Sesuatu benda yang kotor.
Menurut syarak : Sesuatu benda yang kotor dan menyebabkan tidak sah solat dan tawaf.

 • Baca dan fahamkan.
 1. Orang yang solat dan tawaf wajib suci daripada najis.
 2. Orang Islam hendaklah sentiasa suci dan bersih.
 3. Allah kasih kepada orang yang suci dan bersih.
 4. Saya suka kepada sesuatu benda yang suci dan bersih.

BAHAGIAN-BAHAGIAN NAJIS
Najis terbahagi kepada tiga bahagian :
 1. Mughallazah : Najis anjing dan babi serta kotorannya.

       

 1. Mukhaffafah : Najis air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang daripada 2 tahun yang hanya minum susu ibunya.
       

 1. Mutawasitah : Najis selain daripada najis mughallazah dan mukhaffafah iaitu :
 • Darah
     

 • Tahi 
   
 • Muntah
    
 • Benda yang cair dan memabukkan
   
 • Bangkai kecuali bangkai ikan, belalang, dan manusia.
   

CARA MENYUCIKAN NAJIS
 1. Menyucikan najis hukumnya wajib.
 2. Cara menyucikan najis :
 • Mughallazah : Hilangkan ain najis kemudian basuh dengan air mutlak sebanyak tujuh kali dan satu daripadanya air bercampur tanah.
   

 • Mutawasitah : Hilangkan ain najis, kemudian basuh dengan air mutlak sehingga hilang warna, bau dan rasanya.
   

 • Mukhaffafah : Lapkan ain najis sehingga kering, kemudian renjiskan dengan air mutlak keatasnya.
   

     3.  Hikmah menyucikan najis :
 •  Sentiasa bersih dan sihat.
 • Terhindar daripada penyakit.
 • Ibadah kita diterima oleh Allah.
 • Allah kasih kepada kita.
 • Orang suka dan sayang kepada kita.